Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas.
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt

Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt
Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ambulatorijos https://www.vrcp.lt/ambulatorijos

Sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms teikiamos Vaiko raidos centre.