Biblioteka

Bibliotekos darbo laikas:

● pirmadienį – ketvirtadienį – 10.00 – 12.00 val.
● penktadienį – 13.00 – 15.00 val.

Bibliotekos vartotojams teikiamos paslaugos:
● mokinių ir mokytojų aprūpinimas vadovėliais;
● bibliotekos dokumentų išdavimas;
● naudojimasis skaitykla ir internetu;
● konsultavimas ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
● mokymas naudotis bibliotekos paslaugomis bei bibliotekoje esančia įranga;
● parodų ir renginių organizavimas;
Bibliotekos fondas:
● Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.);

● Vaikų literatūra;
● Programinė lietuvių,literatūra;
● Mokslo populiarinimo literatūra;
● Skaitmeninės mokymo(si) programos;
● Pedagoginė metodinė literatūra;
● Periodiniai leidiniai.