Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).

Projekto vykdymo trukmė – 2017–2020 m.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdymo metu mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei

kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite interneto svetainėje

http://www.vedlys.smm.lt/