Pamokų laikas ir tvarkaraštis

PAMOKŲ LAIKAS

I PAMOKA
8.00 – 8.45

II PAMOKA
8.55 – 9.40

III PAMOKA
10.00– 10.45

IV PAMOKA
10.55 – 11.40

V PAMOKA
11.50 – 12.35

VI PAMOKA
13.00-13.45

PATVIRTINTA   
Buivydiškių pradinės
mokyklos direktoriaus
2022-09-01 įsakymu
Nr. V – 41                 
1 KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2022 – 2023 m. m.
 
Mokytoja Jurgita Antanavičienė
PIRMADIENIS
1. Muzika
2. Lietuvių kalba
3. Matematika
4. Dailė ir technologijos
5. Dailė ir technologijos
 
ANTRADIENIS
1. Lietuvių kalba
2. Lietuvių kalba
3. Matematika
4. Pasaulio pažinimas
5. Kūno kultūra
 
TREČIADIENIS
1. Lietuvių kalba
2. Lietuvių kalba
3. Muzika
4. Matematika
5. Kūno kultūra
 
KETVIRTADIENIS
1. Lietuvių kalba
2. Lietuvių kalba
3. Anglų kalba
4. Etika/Tikyba
5. Kūno kultūra
 
PENKTADIENIS
1. Lietuvių kalba
2. Matematika
3. Pasaulio pažinimas
4. Teatras
5. Klasės valandėlė
2 KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2022 – 2023 m. m.
 
Mokytoja Inga Šveistrienė
PIRMADIENIS
1. Matematika
2. Muzika
3. Lietuvių kalba
4. Lietuvių kalba
5. Dailė ir technologijos
 
ANTRADIENIS
1. Pasaulio pažinimas
2. Matematika
3. Kūno kultūra
4. Kūno kultūra
5. Kūno kultūra
 
TREČIADIENIS
1. Lietuvių kalba
2. Lietuvių kalba
3. Matematika
4. Muzika
5. Etika
 
KETVIRTADIENIS
1. Anglų kalba
2. Anglų kalba
3. Dailė ir technologijos
4. Pasaulio pažinimas
5. Lietuvių kalba
 
PENKTADIENIS
1. Matematika
2. Lietuvių kalba
3. Lietuvių kalba
4. Klasės valandėlė
5. Teatras
3 KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2022 – 2023 m. m.

Mokytoja Alina Kiseliova
PIRMADIENIS
1. Pasaulio pažinimas
2. Matematika
3. Muzika
4. Lietuvių kalba
5. Lietuvių kalba

ANTRADIENIS
1. Lietuvių kalba
2. Lietuvių kalba
3. Matematika
4. Kūno kultūra
5. Tikyba
 
TREČIADIENIS
1. Matematika
2. Kūno kultūra
3. Lietuvių kalba
4. Lietuvių kalba
5. Muzika
 
KETVIRTADIENIS
1. Matematika
2. Lietuvių kalba
3. Klasės valandėlė
4. Anglų kalba
5. Anglų kalba
 
PENKTADIENIS
1. Pasaulio pažinimas
2. Kūno kultūra
3. Dailė ir technologijos
4. Dailė ir technologijos
5. Šokis