Nuorodos

Vadovėlių duomenų bazė www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze

Skaitmeninės mokymo priemonės
https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones

Lietuvos rašytojai https://rasytojai.lt


Lietuvių kalbos žodynai

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ https://ekalba.lt
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos el. ištekliai http://www.vlkk.lt/#el-istekliai


Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5–8 kl. https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 kl. https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19600
Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai http://šaltiniai.info
Klasikinės lietuvių literatūros antologija http://antologija.lt
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija www.tekstai.lt
Pasakos, vaikų knygos https://www.pasakanepasaka.lt
Pasakos, pasakėčios https://www.pasakos.lt


Skaitymo skatinimo programos

Skaitymo skatinimo programa https://skaitymometai.lnb.lt
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė https://www.lbd.lt
Šiaurės šalių literatūros savaitė https://www.nordisklitteratur.org/lt
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius https://www.ibbylietuva.lt


Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema https://ibiblioteka.lt
Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas www.epaveldas.lt

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa www.lvb.lt
Lietuvos akademinės bibliotekos https://aleph.library.lt
Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas https://biblioteka.vu.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai https://vb.mab.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka www.lnb.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka www.mab.lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka www.amb.lt
Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt


Saugumas internete

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt
Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt


Švietimas

Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt
Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt
NMPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/
Švietimo naujienų portalas https://tinklas.lt
Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt
Vilniaus rajono savivaldybės administracija – Švietimas www.vrsa.lt/svietimas/133


Teisinė informacija

Teisės aktų registras www.e-tar.lt
Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt


Aktualiausia informacija dėl pagalbos nukentėjusiems asmenims https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims

Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo? – https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims/elektroninis-leidinys-ka-turi-zinoti-nukentejes-asmuo