DUK dėl priėmimo

 1. Kaip pateikti prašymą?
  Prašymai pateikiami elektroniniu būdu prisijungus prie https://registruok.lt
  Neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje, teikia
  pasirašytą el. paštu, registruotu paštu arba pildo prašymą savivaldybėje.
 2. Ar galiu pildyti prašymą į rajono darželį, jei mano deklaruota gyvenamoji vieta Vilniaus
  mieste?

  Galima pildyti prašymą.
 3. Ar galiu keisti/koreguoti pateikto prašymo duomenis.
  Neprarasdami prašymo registravimo datos tėvai gali koreguoti asmens ir kontaktinius
  duomenis, pakeisti įstaigų eiliškumo tvarką, koreguoti pageidaujamą pradėti lankyti
  Įstaigą datą, panaikinti pasirinktą Įstaigą. Kitais atvejais duomenų keitimas vertinamas
  kaip naujas prašymas.
 4. Pildau IS prašymą. Kokį įstaigos darbo laiką pasirinkti?
  10,5 val.
 5. Kiek priimate vaikų?
  Įstaigoje – 2 ikimokyklinio ugdymo grupės (15+20). Priimame tiek, kiek išleidžiame,
  kiekvienais metais skirtingai.
 6. Koks prioritetas yra svarbiausias?
  Pirmenybė teikiama, tiems vaikams, kurių vieno iš tėvų ir vaiko deklaruota gyvenamoji
  vieta yra ne mažiau kaip 2 metai. Prioritetai pirmenybės nesuteikia, jie sumuojami ir
  prioritetų suma turi įtakos eiliškumui.
 7. Kada sužinosiu, kad gavau vietą darželyje?
  Pagrindinis vaikų priskyrimas vyksta einamųjų metų balandžio 1 d. – gegužės 31 d. (tėvų
  informavimas iki birželio 15 d.)
   Papildomas priskyrimas nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 31 d.
 8. Sužinojau, kad gavau vietą darželyje. Kada galime pradėti lankyti?
  Nuo rugsėjo 1 d.
 9. Pernai pildžiau prašymą. Šiemet matau sistemoje, kad esu gerokai žemiau?
  Kasmet sausio mėnesį laukiančių eilė generuojama iš naujo kartu su praėjusiais
  metais į Įstaigą nepatekusiais vaikais, todėl kiekvienų kalendorinių metų pradžioje IS
  vaikų vietos eilėje pasikeičia.
 10. Pateikiau prašymą, bet nematau savo eilės.
  Eilė rodoma laukiantiems einamaisiais metais, tad jei pateikėte prašymą tolimesniems
  metams, eilės nematysite.