Darbuotojų sąrašas

Įstaigos darbuotojų sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei (Pareigybės aprašymai), mokytojų kvalifikacinė kategorija

MOKYTOJAI

Vardas, pavardėKvalifikacinė kategorijaDalykas
1.Aldona SavarauskienėIkimokyklinio ugdymo
vyresn. mokytoja
Ikimokyklinis ugdymas
2.Rasa KalytienėIkimokyklinio ugdymo
vyresn. mokytoja
Ikimokyklinis ugdymas
3.Daiva AškinienėIkimokyklinio ugdymo
vyresn. mokytoja
Ikimokyklinis ugdymas
4.Mažena SvorobovičPedagogėPriešmokyklinis ugdymas
5.Rasa ŠpokienėPedagogėPriešmokyklinis ugdymas
6.Alina KiseliovaMokytojaPradinis ugdymas
7.Inga ŠveistrienėMokytojaPradinis ugdymas
8.Jurgita AntanavičienėMokytojaPradinis ugdymas
9.Aušra ŽukienėVyresn. mokytojaAnglų kalba
10.Rita RutulienėMokytoja metodininkėMuzika
11.Vaiva Jucevičiūtė-BartkevičienėIkimokyklinio ugdymo
meninio ugdymo
mokytoja ekspertė
Meninis ugdymas
12.Gytis RiabovasIkimokyklinio ugdymo
meninio ugdymo
mokytojas
Choreografija

Klasių vadovai

Jurgita Antanavičienė1 klasė
Inga Šveistrienė2 klasė
Alina Kiseliova3 klasė