Paslaugos

Vaikų priėmimas į mokyklą-darželį

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galima rasti šiuo interneto adresu.

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas.

Prašymai į 1–4 klases priimami raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., el.p. adresas [email protected] (pridedama)

Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos.


Mokinio pažymėjimo išdavimas

Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis išduoda 1–4 klasių mokiniams Mokinio pažymėjimus (popierinius).

> Mokinio pažymėjimas (popierinis) išduodamas per 7 kalendorines dienas po kreipimosi ir mokinio amžių atitinkančios nuotraukos pristatymo.
> Mokinio pažymėjimą perduoti ir naudoti kitiems asmenims draudžiama.
>Mokinio pažymėjimas galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos (rugpjūčio 31 d.).

Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas.


Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas.
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt

Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt
Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ambulatorijos https://www.vrcp.lt/ambulatorijos

Sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms teikiamos Vaiko raidos centre.


Biblioteka

Bibliotekos darbo laikas:

● pirmadienį – ketvirtadienį – 10.00 – 12.00 val.
● penktadienį – 13.00 – 15.00 val.

Bibliotekos vartotojams teikiamos paslaugos:
● mokinių ir mokytojų aprūpinimas vadovėliais;
● bibliotekos dokumentų išdavimas;
● naudojimasis skaitykla ir internetu;
● konsultavimas ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
● mokymas naudotis bibliotekos paslaugomis bei bibliotekoje esančia įranga;
● parodų ir renginių organizavimas;
Bibliotekos fondas:
● Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.);

● Vaikų literatūra;
● Programinė lietuvių,literatūra;
● Mokslo populiarinimo literatūra;
● Skaitmeninės mokymo(si) programos;
● Pedagoginė metodinė literatūra;
● Periodiniai leidiniai.