Rengiant Vilniaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2032 metų, Vilniaus rajono savivaldybės administracija atlieka gyventojų nuomonės tyrimą. Tyrimo tikslas – sužinoti gyventojų nuomonę apie gyvenimo rajone galimybes ir problemas, įvertinti pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis, nustatyti gaires rajono plėtrai planuoti.

Kviečiame rajono gyventojus aktyviai dalyvauti gyventojų nuomonės tyrime. 

Gyventojų nuomonės tyrimas yra vykdomas internetu, prisijungiant prie apklausos anketos pagal pateiktą prisijungimo nuorodą:

https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1480616728/